SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Transportstyrelsen rapporterar från mötet med IMO’s Sub-Committee CCC 8

Transportstyrelsen rapporterar från mötet med IMO’s Sub-Committee CCC 8

Transportstyrelsen rapporterar från 8:e mötet med IMO’s Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC 8) som genomfördes i september 2022.

Rapport CCC 8

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support