SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Transportstyrelsens föreskrift och den svenska IMDG-koden

Transportstyrelsens föreskrift och den svenska IMDG-koden

Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) har kommit ut. Föreskriften TSFS 2022:52 innehåller en svensk översättning av IMDG-koden och börjar gälla 1 juli 2022. 

Föreskrifterna ska tillämpas från och med att det förpackade farliga godset som avses transporteras till sjöss har checkats in i en svensk hamnanläggning.

TSFS 2022:52

Vill du beställa ett eget exemplar av den svenska IMDG-koden? Då kan du göra det här ...

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support