SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Transportstyrelsens rapport från Östersjökonferensen

Transportstyrelsens rapport från Östersjökonferensen

Transportstyrelsen har sammanställt sin rapport från Östersjökonferensen som ägde rum i Tallinn den 17-18 maj 2022.

Mötet enades om ett antal ändringar av Östersjöavtalet och det reviderade Östersjöavtalet kommer att träda i kraft 1 januari 2023. 

Svensk rapport Östersjökonferensen Tallin 2022

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support