SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. TS rapport från 9:e mötet med IMO’s Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers

TS rapport från 9:e mötet med IMO’s Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers

Transportstyrelsen ger ut sin rapport från 9:e mötet med IMO’s Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC 9), den 20 - 29 september 2023 i London.

Rapport CCC 9

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support