SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Webinar: Krisövning - Farligt gods

Webinar: Krisövning - Farligt gods

Transport av farligt gods är en riskfylld aktivitet. En krisövning är ett mycket bra sätt att testa att en verksamhets krisplan och rutiner för krishantering fungerar som de ska vid allvarliga händelser. Vi arrangerar nu en unik krisövning med inriktning på transport av farligt gods.
1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support